Suutarilan (40 ko.) asemakaavan muutos nro 12585, Töyrynummen puutarhakortteli

HEL 2016-013838
More recent handlings
§ 32

Asemakaavan 12585 pohjakartan hyväksyminen kaupunginosassa 40 Suutarila

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12585 pohjakartan kaupunginosassa 40 Suutarila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12585
Kaupunginosa: 40 Suutarila
Kartoituksen työnumero: 39/2018
Pohjakartta valmistunut: 8.5.2020 Uusinta (ensi tilaus 2018)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

This decision was published on 27.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 09 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Decisionmaker

Timo Tolkki
yksikön päällikkö