Koululaisten siivouspäivän voittajaluokkien palkitseminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-005914
More recent handlings
§ 30

Koululaisten siivouspäivän voittajaluokkien palkitseminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti, että Käpylän peruskoulu, Merilahden peruskoulu sekä Puistopolun peruskoulu saavat ottaa vastaan Vantaan Energian kouluille järjestämän siivouspäivän kuvaäänestyskilpailun palkinnon 500 euroa ja että Käpylän peruskoulu saa osallistua jätevoimalavierailulle syksyllä 2018.

Apuraha kirjataan koulujen tuloksi projektinumerolla 14130010014029 (Vantaan Energia/luokkaretkiraha) ja koulukohtaisella 21-päättyvällä sisäisellä tilauksella. Projektin menoja seurataan ko. projektinumerolla ja koulukohtaisella 21-päättyvällä sisäisellä tilauksella.

Koulu saa ylittää vuoden 2018 menomäärärahansa apurahan suuruisella summalla. Apurahan käytöstä vastaa koulun rehtori.

Päätöksen perustelut

Vantaan Energia haastoi keväällä 2018 Uudenmaan 4. ja 5.-luokkalaiset mukaan siivoustalkoisiin Roskattomin kaupunki -hengessä jo kolmannen kerran. Koulun ympäristön siivoamisen lisäksi tehtävänä oli toteuttaa sarjakuva aiheesta Roskattomin kaupunki. Kisan sarjakuvat julkaistiin Vantaan Energian facebook-sivuilla.

Kuvia äänestettiin tykkäämällä. 15 eniten tykkäyksiä saanutta luokkaa voittivat kukin 500 euroa luokkaretkirahaa. Lisäksi viisi parasta pääsee vierailulle jätevoimalaan syksyllä 2018.

Helsingin peruskouluista 15 eniten tykkäyksiä saaneiden luokkien joukkoon sijoittuivat Käpylän peruskoulun 5 B ja Merilahden peruskoulun 5 B. Lisäksi Vantaan Energian oma raati valitsi Puistopolun peruskoulun 4 C:n yhdeksi voittajaksi.

Käpylän peruskoulu 5 B:n sarjakuva sijoittui kilpailussa 5:ksi, joten heidän on mahdollista osallistua vierailulle jätevoimalaan syksyllä 2018.

This decision was published on 05.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viitanen, controller, puhelin: 09 310 23093

merja.viitanen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja