Tarkastuslautakunnan 2017-2021 kokoonpano

HEL 2017-007127
More recent handlings
Case 2. / 57 §

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on 19.6.2019 valinnut Tuomas Viskarin varsinaiseksi jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi Mikko Kiesiläisen (Vihr.) 7.6.2017 (§ 262) jäseneksi tarkastuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Mikko Kiesiläinen pyysi 24.5.2019 eroa tarkastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta muiden luottamustehtävien vuoksi. Valtuusto on myöntänyt 19.6.2019 hänelle eron.

Close

This decision was published on 22.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi