Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginorkesterin intendentin sijaisen määrääminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-007752
More recent handlings
§ 3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginorkesterin intendentin sijaisen määrääminen

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti määrätä kulttuuripalvelukokonaisuuden kaupun- ginorkesterin intendentin sijaiset seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

1. hallintopäällikkö
2. orkesteripäällikkö
3. viestintä- ja markkinointipäällikkö

Kaupunginorkesterin intendentin toimivaltaan kuuluvissa viranhaltijapäätöksissä sijaisena toimivat seuraavassa sijaantulojärjestyksessä:

1. hallintopäällikkö

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön (Taj 14.11.2018, § 57) luvun 5 mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat päättävät palvelujen päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

This decision was published on 18.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Haavisto
kulttuurijohtaja