Paloheinän kirjaston siivouspalveluiden minikilpailutus H077-17

HEL 2017-010161
More recent handlings
§ 31

Paloheinän kirjaston siivouspalveluiden option käyttöönotto, Palmia Oy

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti, että siivouspalvelujen hankintasopimusta Palmia Oy:n kanssa jatketaan ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021.

Päätöksen perustelut

Paloheinän kirjastolla on siivoussopimus Palmia Oy:n kanssa ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019. Sopimuksessa on optiomahdollisuus kahdelle vuodelle ajaksi 1.1.2020 - 31.12.2021.

Nykyinen sopimus on toiminut molempien osapuolten mukaan hyvin, joten tilaajan puolelta on tarkoituksenmukaista jatkaa sopimusta palveluntuottajan kanssa, jonka laatutasoon ollaan tyytyväisiä.

This decision was published on 16.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Sari Jovero, kirjastonjohtaja, puhelin: 09 310 85667

sari.jovero@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja