Etelä-Haagan kirjaston siivouspalveluiden minikilpailutus H081-17

HEL 2017-010167
More recent handlings
§ 29

Etelä-Haagan kirjaston siivouspalveluiden optioiden käyttöönotto, Inhouse Partners Oy

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti, että siivouspalvelujen hankintasopimusta Inhouse Partners Oy:n kanssa jatketaan ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021.

Päätöksen perustelut

Etelä-Haagan kirjastolla on siivoussopimus Inhouse Partners Oy:n kanssa ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019. Sopimuksessa on optiomahdollisuus kahdelle vuodelle ajaksi 1.1.2020 - 31.12.2021.

Nykyinen sopimus on toiminut molempien osapuolten mukaan hyvin, joten tilaajan puolelta on tarkoituksenmukaista jatkaa sopimusta palveluntuottajan kanssa, jonka laatutasoon ollaan tyytyväisiä.

This decision was published on 16.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Lauriina Vilkkonen, kirjastonjohtaja, puhelin: 09 310 85632

lauriina.vilkkonen@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja