Kaupunginkanslia, matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta, H108-17

HEL 2017-010578
More recent handlings
§ 14

Matkapuhelimet ja niihin liittyvien palvelujen puitesopimuksen optiovuoden käyttäminen

Hankintajohtaja

Päätös

Hankintajohtaja päätti, että puitesopimuksen H108-17 Matkapuhelimet ja niihin liittyvät palvelut optiokausi otetaan käyttöön ja optiosopimus tehdään 1.6.2021-31.5.2022 väliseksi ajaksi alla olevien sopimustoimittajien kanssa:

Atea Finland Oy (FI09191560)
Fujitsu Finland Oy (0815044-1)
Telia Inmics.Nebula Oy (FI06063598)

Puitesopimuksen ensisijainen sopimustoimittaja, 27.4.2020 tehdyn minikilpailutuksen päätöksen (hankintajohtaja Jorma Lamminmäki/ päätösnumero §142 mukaan, seuraavaan minikilpailutukseen asti on Atea Finland Oy.

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on 3900000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankintajohtaja on tehnyt päätöksen §13/2018 8.3.2018 Matkapuhelimien ja niihin liittyvien palvelujen hankinnasta. Tämä päätös on sisältänyt mahdollisuuden optioon.

This decision was published on 22.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sirkka Hiltunen, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 31548

sirkka.hiltunen@hel.fi

Decisionmaker

Jorma Lamminmäki
hankintajohtaja