Kaupunkiympäristön ulkotilan penkkisarja, puitesopimus

HEL 2017-010878
More recent handlings
§ 4

Kaupunkiympäristön ulkotilan penkkisarja, puitejärjestely 2018 – 2019, optiokauden käyttöönotto, Lappset Group Oy

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Päätös

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö päätti jatkaa kaupunkiympäristön ulkotilan penkkisarjan (HKR penkkisarja) puitesopimusta optiokaudelle 1.1.2020 – 31.12.2021 Lappset Group Oy:n kanssa voimassa olevin alkuperäisen sopimuksen mukaisin ehdoin (hankintalaki 28 §).

Päätöksen perustelut

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö päätti 27.11.2017 8 § solmia puitesopimuksen kaupunkiympäristön ulkotilan penkkisarjasta Lappset Group Oy:n kanssa sopimuskaudelle 1.1.2018 – 31.12.2019 ja päättänyt, että sopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen vielä enintään kaksi vuotta.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella on 200 000 euroa mahdollinen optiokausi, enintään kaksi (2) vuotta mukaan lukien.

This decision was published on 17.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Anne Suonpää, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 37253

anne.suonpaa@hel.fi

Petri Arponen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38955

petri.arponen@hel.fi

Decisionmaker

Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö