Hankinta, Sähköisen työpöydän käyttöpalvelu vuonna 2018 - 2020

HEL 2017-013398
More recent handlings
§ 10

Sähköisen työpöydän käyttöpalvelu vuonna 2020

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että tietohallintoyksikkö hankkii Helmen käyttöpalvelua vuonna 2020 CGI Suomi Oy:ltä voimassa olevan sähköisen työpöydän käyttöpalvelusopimuksen mukaisesti. Yhteenlasketut arvonlisäverottomat kustannukset vuonna 2020 saavat olla enintään 195 000 euroa.

Kustannusten arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarvion kohdalta 1 40 01, keskitetty tietotekniikka, projektilta Helmen alustapalvelu (projektinumero 1813006005).

Päätöksen perustelut

Kustannukset perustuvat käyttöpalvelusta tehtyyn sopimukseen 22101 ja sen muutossopimukseen 282748 (RJ 106§, 14.5.2009). Helmen käyttöpalvelua hankitaan CGI Suomi Oy:ltä 18.12.2009 allekirjoitetun Sähköisen työpöydän käyttöpalvelua koskevan sopimuksen 22101 mukaisesti. Sopimus jatkuu kalenterivuosittain, ellei sopimusta irtisanota kolmea kuukautta ennen kalenterivuoden loppua. Käyttöpalvelua hankitaan nykyisen sopimuskauden loppuun 31.12.2020 asti, jonka jälkeen palvelu siirretään kaupungin vuonna 2019 kilpailuttaman konesali- ja kapasiteettipalvelun puitesopimuksen piiriin, jonka palvelut tulevat käytettäväksi vuoden 2020 aikana. Helmi on kaupungin henkilöstön päivittäisessä käytössä oleva työväline, jota kaupunki tarvitsee tehtäviensä hoitamiseen.

This decision was published on 26.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Markus Hirvikoski, it-asiantuntija, puhelin: 09 310 25973

markus.hirvikoski@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
strategiajohtaja
Juha Summanen
hallintojohtaja