SMA-päällystyöt 2018, lisätyöpäätös 1

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-013685
More recent handlings
§ 23

SMA-päällystyöt 2018, lisätyöpäätös 1

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä YIT Infra Oy:n 12.6.2018 antaman lisätyötarjouksen:

LT1 "SMA8", yksikköhintaan 76,65 €/tonni, arvioitu tarve 600 tonnia

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 45 990 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on kilpailuttanut SMA-päällystystöiden urakan alkuvuodesta avointa hankintamenettelyä käyttäen. Urakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt YIT Infra Oy, johtokunnan päätös 22.3.2018 / § 60.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Professorintien ja Kontulankaaren uudelleen päällystyskohteista joissa tätä asfalttimassaa levitetään Kaupunkiympäristön tilauksesta. Tämän asfalttilaadun tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän erikoisvärin ja porttien koon osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 45 990 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe "LT SMA8, yksikköhintaan 76,65 €/tonni, arvioitu tarve 600 tonnia" lisätään urakan puitesopimuksiin 4700001628 ja 4700001629 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

This decision was published on 20.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Lisätyötarjous_SMA8

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.