Stara, alue 2, luonnonkivityöt 2018, lisätyöpäätös 1-4

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-000187
More recent handlings
§ 18

Stara, alue 2, luonnonkivityöt 2018, lisätyöpäätös 1-4

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 3.5.2018 antamat lisätyötarjoukset:

LT1: Noppakiveys, urakoitsijan kivestä, 140x140x140mm, harmaa, pinta ristipäähakattu, sivut lohkottu, yksikköhintaan 143,00€/m2, arvioitu tarve 50m2, lisähankinnan ennakoitu arvo 7.150 euroa (AVL 8 c §)
LT2: Noppakiveys, urakoitsijan kivestä, 140x140x140mm, harmaa, pinta poltettu, sivut lohkottu, yksikköhintaan 123,00 €/m2, arvioitu tarve 50m2, lisähankinnan ennakoitu arvo 6.150 euroa (AVL 8 c §)
LT3: Rombox -saumaus, urakoitsijan materiaalista, yksikköhintaan 112€/m2, arvioitu tarve 100m2, lisähankinnan ennakoitu arvo 11.200 euroa (ALV 8 c §)
LT4: Värilisä 40 % urakoitsijan punaisille nupu- ja noppakiville, lisäkorvauksen ennakoitu arvo 15.000 euroa (AVL 8 c§)

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 39 500 euroa (avl 8 C§).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran alueen 2 luonnonkivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 1.3.2018 / 36 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamien ja Staran urakoimien kohteiden poikkeavista kivimateriaalin pintakäsittelystä ja saumauksesta, sekä poikkeavan värisen kivimateriaalin tarpeesta. Näiden tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden pintakäsittelyjen ja värin osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 39 500 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimuksiin 4700001460 ja 4700001461 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

This decision was published on 29.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Jarmo Alasentie, rakennustöiden valvoja, puhelin: 09 310 39237

jarmo.alasentie@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Lisätyötarjous

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.