Staran betonikivityöt 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-000188
More recent handlings
§ 54

Staran betonikivityöt 2018

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjousten nro 1,2,4,5,6 mukaisesti seuraavat yksikköhinnat urakassa Staran betonikivityöt v. 2018 seuraavasti:

Työn nimi
Hinta
Bet. Paasikko muurikivi 280*280*280/ 420,
harmaa, sileä, bet. Paasikkomuurin kansikivi
320*70*420, sileä, harmaa, hinta €/ porras         
2.050 €/ porras (alv 0 %)
Porrasaskelma bet.laatta 398*398*50, har-
maa, sileä, massan varaan täysin laatoin bet.
rungolle saumattuna. Porrasnousu bet.laatta
398*398*50, harmaa, sileä, massan varaan
saumattuna tilaajan bet.rungolle, hinta sisäl-
tää nousupalan sahauksen.                               
4.330 €/ porras (alv 0 %)
Porrasaskelma bet.laatta 398*398*50, har-
maa. sileä, massan varaan täysin laatoin tilaa-
jan bet.rungolle saumattuna. Porrasnousu,
bet.laatta 398*398*50, harmaa, sileä, mas
san varaan saumattuna tilaajan                                                    
bet.rungolle, hinta sisältää nou-
supalan sahauksen
                  3.310 €/ porras (alv 0 %)        
Graniittilaatta 295*445/145*295*100, karkea-
hakattu, musta, asennus maakosteaan betoniin
kivineen (50 mm), laastisaumat 5 mm
194 €/ m2 (alv 0 %)
Bet. kevyt vesikouru (415*195*100 mm, harmaa)
n. 1,5 m+bet. kevyt loiskekuppi (315/195*440*
100 mm, harmaa) 1 kpl, toimitus ja asennus sahat-
tuna kiveykseen, hinta kpl/ kourulinja                 
150 €/ kpl (alv 0 %)
Porrasaskelma, pituus 2000 mm; graniittinen
porraslankku 330*180*pituus, harmaa, asennus
palojen varaan tilaajan portaan muotoon vale-
tulle betonirungolle, huomiourat 5*30 mm alim-
massa ja ylimmässä askelmassa
550 €/ jm (alv 0 %)
Pysäkkien graniittisen reuna- ja valkoisen betoni-
kiven välisen sauman kaventaminen; ensimmäisen
neliökivirivin (138*138*80) purku, graniittisen reu-
nakiven taustapiikkaus, neliökiven korvaaminen
määrämittaiseksi sahatulla betonikivellä (Karta-
nokivi 278*138*80 mm), asennuksen ja saumauksen
materiaaleineen
58 €/ jm (alv 0 %)

Pöytäkirja asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran betonikivityöt v. 2018 1.4.2018-30.11.2018. Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittuja yksiköitä ei ollut tiedossa. Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaiheet liitetään urakan puitesopimukseen.

This decision was published on 29.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Lisätyötarjous nro 1,2,4,5,6

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.