Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-000719
More recent handlings
Case 2. / 129 §

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä kansliapäällikön toisen esityksen kokouksen yhdeksäntenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari ja hallituksen puheenjohtaja Anna Baijars. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toiminta perustuu Kaapelitehtaan ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöstä vuokrataan työ- ja tapahtumatiloja lähinnä kulttuurisektorin vuokralaisille. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Tanssin talo -hanke

Kaupunginvaltuusto päätti 16.5.2018, § 104 hyväksyä Kaapelitehtaan yhteyteen rakennettavan Tanssin talon asemakaavan.

Kaavaratkaisu mahdollistaa kulttuurikeskus Kaapelitehtaalle suunnitellun lisärakennuksen sijoittamisen viereisen Kaapelipuiston alueelle. Tavoitteena on Tanssin taloksi nimetyn tanssitaiteen ja -kulttuurin esiintymis- ja harjoitustilakokonaisuuden muodostaminen Kaapelitehtaan yhteyteen. Tavoite edellyttää lisärakentamisen lisäksi Kaapelitehtaan sisäpihan kattamista ja huoltoyhteyksien muuttamista.

Valitusaika kaavasta päättyi 5.7.2018, mihin mennessä siitä jätettiin yksi valitus. Valitus tulee lykkäämään hankkeen rakennustöiden aloittamista syksystä 2018 vuoden 2019 puolelle.

Vuoden 2018 talousarviotavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 Kiinteistö Oy Kaapelitalolle asetettu seuraavat tavoitteet:

Sitovat tavoitteet:

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m2) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).
2. Tanssin talo -hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.

Muut tavoitteet:

1. Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen.
2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Anna Baijars.

Close

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.02.2018 § 8

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi
Close

This decision was published on 27.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.