Valtuutettu Tuula Haataisen aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttämiseksi asukaskäytössä

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-001296
More recent handlings
Case 20. / 295 §

Valtuutettu Tuula Haataisen aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttämiseksi asukaskäytössä

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Tuula Haataisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 
Katsottuaan aloitteen loppuun käsitellyksi, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin kiinteistöjen myyntiä harkittaessa huomioidaan erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja alueen identiteetille tärkeiden rakennusten merkitys. (Seija Muurinen)
 
 
 
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään eri yhteistyömahdollisuuksia Ylistalon puutalon korjaamiseksi esim. Stadin ammattiopiston kanssa tehtävän yhteistyöhankkeen tai alueen asukasyhdistyksen kanssa. (Tuula Haatainen)

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Seija Muurinen ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannattamana seuraavan toivomusponnen:

 
Katsottuaan aloitteen loppuun käsitellyksi, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin kiinteistöjen myyntiä harkittaessa huomioidaan erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja alueen identiteetille tärkeiden rakennusten merkitys.

Valtuutettu Tuula Haatainen ehdotti valtuutettu Pilvi Torstin kannattamana seuraavan toivomusponnen:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään eri yhteistyömahdollisuuksia Ylistalon puutalon korjaamiseksi esim. Stadin ammattiopiston kanssa tehtävän yhteistyöhankkeen tai alueen asukasyhdistyksen kanssa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

5 äänestys

Valtuutettu Seija Muurisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Katsottuaan aloitteen loppuun käsitellyksi, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin kiinteistöjen myyntiä harkittaessa huomioidaan erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja alueen identiteetille tärkeiden rakennusten merkitys.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 80
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Juhani Strandén, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 3
Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Matias Turkkila

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Seija Muurisen ehdottaman toivomusponnen.

6 äänestys

Valtuutettu Tuula Haataisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään eri yhteistyömahdollisuuksia Ylistalon puutalon korjaamiseksi esim. Stadin ammattiopiston kanssa tehtävän yhteistyöhankkeen tai alueen asukasyhdistyksen kanssa.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 72
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 1
Otto Meri

Tyhjä: 11
Fatim Diarra, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Hannu Oskala, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Juhani Strandén, Lilja Tamminen, Matias Turkkila, Jan Vapaavuori

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Tuula Haataisen ehdottaman toivomusponnen.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Katsottuaan aloitteen loppuun käsitellyksi, kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin kiinteistöjen myyntiä harkittaessa huomioidaan erityisesti kulttuurihistoriallisesti merkittävien ja alueen identiteetille tärkeiden rakennusten merkitys.

Noes: Vastustaa

Member Political group
Abdulla, Zahra No council group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija No council group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin No council group
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Harms-Aalto, Martina No council group
Heinäluoma, Eero No council group
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Koulumies, Terhi No council group
Kousa, Tuuli No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Landén, Maria No council group
Mohamed, Abdirahim No council group
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo No council group
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Parpala, Matti No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puska, Pekka No council group
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli No council group
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Silvo, Satu No council group
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tamminen, Lilja No council group
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja No council group
Valpio, Jani No council group
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Vartiainen, Juhana No council group
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 27 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 14 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 12 0 1 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 8 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 6 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 4 0 2 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0

Äänestys 2

Ayes: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään eri yhteistyömahdollisuuksia Ylistalon puutalon korjaamiseksi esim. Stadin ammattiopiston kanssa tehtävän yhteistyöhankkeen tai alueen asukasyhdistyksen kanssa.

Noes: Vastustaa

Member Political group
Abdulla, Zahra No council group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija No council group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Harms-Aalto, Martina No council group
Heinäluoma, Eero No council group
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Koulumies, Terhi No council group
Kousa, Tuuli No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Landén, Maria No council group
Mohamed, Abdirahim No council group
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo No council group
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Parpala, Matti No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puska, Pekka No council group
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli No council group
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvo, Satu No council group
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja No council group
Valpio, Jani No council group
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana No council group
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin No council group
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Tamminen, Lilja No council group
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Close
Member Political group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 23 0 4 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 13 1 1 0
Vihreä valtuustoryhmä 10 0 3 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 8 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 6 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 3 0 3 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Close

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Tuula Haatainen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki ei myisi Laajasalossa sijaitsevaa nykyisin asukaskäytössä olevaa Ylistaloa vaan, että talo peruskorjataan ja säilytetään asukkaiden yhteisenä tilana asukaskäytössä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 5.6.2018 antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Asukastalojen nykyisen kaltaisen toiminnan jatkuvuutta ja kaupunkilaisten kasvavan omaehtoisen toiminnan tukemista on pidettävä tärkeänä. Asukastiloihin liittyviin asukkaiden muuttuviin tarpeisiin vastataan kaupungin tilojen avaamisella asukaskäyttöön kaupunkistrategian mukaisesti.

Laajasalo-Degerö Seura ry on vuokrannut Ylistalon kaupunkiympäristön toimialalta. Kaupunkiympäristölautakunta on 21.8.2018 § 379 käsitellyt omistuksessaan olevien pienrakennusten myyntiä vuodelle 2018, johon Ylistalo on sisältynyt. Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää lausunnossaan kulttuuri- ja asukastilarahaston perustamista tarkoituksenmukaisena. Rahaston tarkoituksena olisi Helsinkiin rakennettavien kulttuuri- ja asukastilojen rahoituksen helpottaminen myöntämällä lainoja näille hankkeille. Lautakunta toteaa myös, että alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten harrastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seurakuntien luovuttua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistymisen myötä on tilojen monikäyttöisyys tavoiteltavaa. Edellä mainitun lainamallin lisäksi olisi syytä tutkia erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus.

Close

Kaupunginvaltuusto 26.09.2018 § 249

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 584

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Poistetaan seuraava, perusteluosan 6 kappale:

"Ylistalon myyntiä on pidettävä perusteltuna, mikäli myynti vastaa valmistelussa olevaa kiinteistöstrategiaa, pienentää korjausvelkaa sekä mahdollistaa tulevien investointien kohdistamisen asukaskokemuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Kaupungin omistamien kiinteistöjen
myynti voidaan nähdä myös mahdollisuutena, kuten Vuosaari-Seura ry:n esimerkki on osoittanut. Vuosaari-Seura ry on hankkinut kaupungilta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut siitä uudella tavalla asukkaiden yhteisen tilan."

PERUSTELUT: Kaupunginhallituksen ei ole syytä ottaa nyt kantaa Ylistalon mahdolliseen myymiseen kun kaupunkiympäristölautakunta on palauttanut pienkiinteistöjen myymistä koskevan asian uudelleenvalmisteluun.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 117

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä asukastalojen nykyisen kaltaisen toiminnan jatkuvuutta ja kaupunkilaisten kasvavan omaehtoisen toiminnan tukea. Asukastiloihin liittyviin asukkaiden muuttuviin tarpeisiin vastataan kaupungin tilojen avaamisella asukaskäyttöön kaupunkistrategian mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aktiivisesti ryhtynyt uudistamaan tilojen käyttöön liittyviä toimintamalleja, jotka varmistavat oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun kaikkia toimijoita kohtaan. Tästä viimeisimpänä esimerkkinä voi pitää suunniteltua nuorisopalvelujen nimikkotilajärjestelmästä luopumista ja korvaavan tukimuodon kehittämistä. Aloitteessa esitetty toimintamalli, jossa Ylistalon peruskorjaaminen kaupungin kustannuksella ja vuokraaminen Laajasaloseuralle kohtuullisella ja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ei ole linjassa tilojen käyttöön liittyvien toimintamallien kehittämisen kanssa.

Laajasalo-Degerö Seura ry on vuokrannut Ylistalon kaupunkiympäristön toimialalta, joka on päättänyt myydä tämän omistuksessaan olevan kiinteistön. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta ei näe esteitä Ylistalon myymiselle, mikäli se on valmistelussa olevan kiinteistöstrategian mukaista, pienentää korjausvelkaa ja mahdollistaa tulevien investointien kohdistamisen asukaskokemuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Kiinteistöjen myyminen ei ole pelkästään uhka vaan myös mahdollisuus, kuten Vuosaari-Seura ry:n esimerkki on osoittanut sen hankkiessa kaupungilta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut uudella tavalla vastaavan asukkaiden yhteisen tilan.

Kulttuuri- ja asukastilojen haasteena olevan rahoituksen kannalta olisi hyvä, mikäli pystyttäisiin toimivan Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston rinnalle kehittämään kulttuuri- ja asukastilarahasto. Tämän rahaston tarkoituksena olisi Helsingin kaupunkiin rakennettavien kulttuuri- ja asukastilaurheilutilojen rahoituksen helpottaminen myöntämällä lainoja näihin hankkeisiin. Alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten harrastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seurakuntien luovuttua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistyttyä tilojen monikäyttöisyys on tavoiteltavaa. Lainamallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Viimeisen kappaleen loppuun lisätään:
Alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten harrastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seurakuntien luovuttua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistyttyä tilojen monikäyttöisyys on tavoiteltavaa. Lainamallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus.

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi
Close

This decision was published on 18.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi