Opetushallituksen valtionavustus kerhotoiminnan kehittämisen kouluille 1.4.2019 - 31.12.2019

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-002118
More recent handlings
§ 32

Opetushallituksen valtionavustus kerhotoiminnan kehittämisen kouluille 1.4.2019 - 31.12.2019

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetuksen johtaja päätti jakaa kerhotoiminnan kehittämiseen saadun 175 000 euron valtionavustuksen kaupungin suomenkielisille ja ruotsinkielisille kouluille ajalle 1.4.2019 - 31.12.2019. Avustukset on jaettu kouluille oppilasmäärien suhteessa. Koulukohtainen laskelma on liitteenä.

Päätöksen perustelut

Kasvatus ja koulutus toimialalla oli päätetty hakea valtionavustusta koulun kerhotoiminnan kehittämiseen 14.3.2018 päivätyllä hakemuksella. Valtionavustusta myönnetään hakemuksen perusteella. Avustusta myönnetään enintään 70 % hakemuksessa eritellyistä kokonaiskustannuksista, joten hakijan omakustannusosuus on vähintään 30 %. Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 15.5.2018 Dnro 124/302/2018 ajalle 1.8.2018 - 31.12.2019 siten, että hyväksytyt kokonaismenot ovat 250 000 euroa, josta avustuksen osuus 175 000 euroa (70 %) ja omavastuun osuus 75 000 euroa (30 %). Kerhorahat käytetään 2019 syyslukukauden loppuun mennessä. Uuden kerhorahan käytön ehtona on, että koululle kevätlukukaudelle 2019 myönnetyt kerhorahat on käytetty sekä avustuksen ja omavastuun osalta. Kouluja ohjeistetaan rahojen käytöstä maalis-huhtikuussa omalla ohjeella Helmessä sekä suomenkielisten kaupungin peruskoulujen osalta rehtoreiden tiedotteessa, REhTi:ssä.

This decision was published on 02.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sami Eriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 84062

sami.eriksson@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja