Helsingin kaupungin henkilöstöhallintorekisterin rekisteriselosteen päivittäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-002317
More recent handlings
§ 13

Helsingin kaupungin henkilöstöhallintorekisterin rekisteriselosteen päivittäminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti lisätä Helsingin kaupungin henkilöstöhallintorekisterin rekisteriselosteeseen uuden tartuntatautilain 48 §:n mukaisiin tehtäviin soveltuvien henkilöiden rekisterin ja sitä koskevat tiedot. Samassa yhteydessä henkilöstöjohtaja päätti päivittää ko. rekisteriselosteen eri järjestelmien ja osarekistereiden yhteyshenkilöitä koskevan listauksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 17.3.2014 tekemällään päätöksellä § 293 siirtänyt henkilöstöjohtajalle toimivallan henkilöstörekistereitä koskevissa asioissa.

Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) sisältää 1.3.2018 voimaan tulevan velvoitteen työntekijän ja työharjoittelussa olevan opiskelijan rokotussuojasta hänen työskennellessään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Kaupunki on työnantajana vastuussa henkilöstön riittävästä rokotussuojasta. Työntekijöiden ja harjoittelijoiden soveltuvuudestaan antamat selvitykset muodostavat henkilörekisterin, minkä vuoksi rekisteristä on laadittava rekisteriseloste (liite 1, lisätty osarekisteri l.). Eri järjestelmien ja osarekistereitä koskevat yhteyshenkilöt ovat joiltain osin muuttuneet, minkä vuoksi listaus (liite 2) on syytä päivittää.

This decision was published on 02.03.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Björkstrand, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 33948

hanna.bjorkstrand@hel.fi

Decisionmaker

Marju Pohjaniemi
henkilöstöjohtaja