Palvelussuhdeasuntojen vuokra uusissa vuokrasopimuksissa

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-002909
More recent handlings
§ 14

Palvelussuhdeasuntojen vuokra uusissa vuokrasopimuksissa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan Palvelussuhdeasuntojen vuokra uusissa vuokrasopimuksissa –ohjeen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto antaa vuosittain ohjeen uusien vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokrasopimusten vuokrista. Vuokra määräytyy Tilastokeskuksen edellisen vuoden vapaarahoitteisten asuntojen koko vuokra-asuntokannasta julkaiseman vuositilaston mukaan.

This decision was published on 16.03.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mikko Rantala, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29992

mikko.rantala@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
Vs. henkilöstöjohtaja