Kasvatuksen ja koulutuksen osaamisen kehittämissuunnitelma 2018-21

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003085
More recent handlings
§ 19

Kasvatuksen ja koulutuksen osaamisen kehittämissuunnitelma 2018-21

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä kasvatuksen ja koulutuksen osaamisen kehittämissuunnitelman vuosille 2018-21. Osaamisen kehittämissuunnitelma tukee Helsingin kaupungin ja toimialan strategisten tavoitteiden toteutumista.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen osaamisen kehittämissuunnitelma perustuu kuntia koskevan yhteistoimintalakiin (4 a §), jonka mukaan kunnassa on laadittava yhteistoiminnassa vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelma on Helsingin kaupungilla laaditun yhteisen suunnitelmamallin mukainen.

Toimialan osaamisen kehittämistarpeet nousevat toimialan palvelukokonaisuuksilta, henkilöstön nykytila-analyysista, Helsingin kaupungin ja toimialan strategiakauden tavoitteista, kasvatusta ja koulutusta ohjaavista kansallisista koulutuspolitiikan linjauksista ja lainsäädännöstä sekä toimintaympäristön muutoksista. Vuoden 2018 osaamisen kehittämissuunnitelma edistää toimialan työntekijöiden keskinäistä osaamisen jakamista, verkostomaista toimintaa ja yhtenäisten, asiakaslähtöisten palveluiden rakentamista.

Kasvatuksen ja koulutuksen osaamisen kehittämissuunnitelma on käsitelty yhteistoiminnallisesti. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

This decision was published on 19.03.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kati Mäkäräinen, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 50648

kati.makarainen@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja