Kaupunginvaltuuston 4.4.2018 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Helsingin kaupungin lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003339
More recent handlings
Case 2. / 189 §

Kaupunginvaltuuston 4.4.2018 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Helsingin kaupungin lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuusto päätti 4.4.2018 § 68, että Helsingin kaupunki antaa eduskunnalle lausunnon maakunta- ja sote-uudistuksesta.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kansliapäällikköä toimittamaan kaupungin lausunnon eduskunnalle ja niille eduskunnan valiokunnille, jotka käsittelevät maakunta- ja sote-uudistusta koskevia lakiesityksiä. Edelleen kaupunginhallitus kehotti kansliapäällikköä toimittamaan kaupungin lausunnon tiedoksi valtioneuvostolle.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 176

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa Helsingin kaupungin lausuntona, että eduskunnan käsiteltävänä olevaa maakunta- ja sote-uudistusta koskevaa ehdotuskokonaisuutta ei tule hyväksyä.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Vesikansan ehdotuksesta täydentää perusteluosan "Sote-lainsäädäntöesitysten arviointia" -kohdan toisen kappaleen ensimmäistä virkettä kuulumaan seuraavasti:

"Valinnanvapausesityksen mukaan kansalainen listautuu asiakkaaksi valitsemaansa terveyspalveluja ja sosiaalineuvontaa ja -ohjausta tarjoavaan sosiaali- ja terveyskeskukseen sekä hammashoitolaan."

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Sami Sarvilinna, kansliapäällikkö, puhelin: 310 36050

sami.sarvilinna@hel.fi
Close

This decision was published on 06.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25543

riikka.henriksson@hel.fi