Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003387
More recent handlings
§ 13

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2018

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle liitteen numero 1 mukaisen tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2018.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulospalkkiojärjestelmä perustuu kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä 7.11.2012 hyväksymiin tulospalkkioperiaatteisiin, joiden voimassaoloaikaa kansliapäällikkö päätti 12.10.2017 jatkaa vuodelle 2018. Järjestelmän laajempi kehittämistyö on käynnistynyt ja tavoitteena on, että uudistetut periaatteet otetaan käyttöön vuoden 2019 tulospalkkiojärjestelmissä.

Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on tukea kaupunkistrategiaan perustuvien tavoitteiden ja muiden keskeisten tulostavoitteiden saavuttamista palkitsemalla henkilöstöä tuloksellisesta toiminnasta eli tuottavuuden, vaikuttavuuden ja palvelukyvyn kehittämisestä ja parantamisesta.

Tulospalkkiojärjestelmän ohjeistuksen mukaan tulospalkkiojärjestelmäesitykset toimitettiin viimeistään 8.1.2018 kaupunginkanslialle. Toimialajohtaja päättää tulospalkkiojärjestelmien käyttöönotosta kaupunginkanslian käsittelyn jälkeen.

This decision was published on 06.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja