Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävän vaativuuden arviointi (TVA) -ryhmän asettaminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003708
More recent handlings
§ 15

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävän vaativuuden arviointi (TVA) -ryhmän asettaminen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti perustaa toimialan tehtävien vaativuuden arviointiryhmän (TVA –arviointiryhmän), jonka tehtävänä on käsitellä toimialan palkkahinnoittelukohtien luokitukset KVTES:n palkkaliitteen 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö sekä niiden toimialan muiden tehtävien osalta, joita ei käsitellä toimialarajat ylittävässä TVA -arviointiryhmässä.

Arviointiryhmään nimetään neljä työnantajan edustajaa. Kaksi edustajaa nimetään kulttuuri-palveluista, yksi liikuntapalveluista ja yksi nuorisopalveluista. Järjestöneuvottelukunta on nimennyt edustajansa 2/pääsopijajärjestö.

Työnantajan edustajat:

ts. henkilöstöpäällikkö Marjo Kuosa
Kulttuuripalvelut
Kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen, kaupunginkirjasto
tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss, kaupunginmuseo
Liikuntapalvelut
yksikön päällikkö Jyrki Inkinen, Läntinen alueyksikkö
Nuorisopalvelut
aluepäällikkö Katri Kairimo, Itäinen nuorisotyö

Henkilöstöjärjestöt:

JUKO, Raija Cser ja Sari Nybäck, (varalla Sampo Laurikainen ja Pirkko Madetoja)
JHL, Riikka Aalto (vara Raija Sneck-Lehto)
JYTY, Antti Paja (vara Arja Eloranta)

Työryhmä aloitti toimintansa 16.3.2018.

Päätöksen perustelut

TVA-arviointiryhmän tehtävänä on ohjata, seurata ja arvioida TVA-työn toteuttamista ja kehittää arviointityötä ja varmistaa sen ajantasaisuuden. Arviointiryhmät ovat yhteistoimintaelimiä, joissa varmistetaan henkilöstön edustuksellinen osallistuminen TVA-työhön. Arviointiryhmälle järjestetään perehdytys.

This decision was published on 09.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anu Halonen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 87725

anu.halonnen2@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja