Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 7.4.2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003776
More recent handlings
§ 14

Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 7.4.2018

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti valtuuttaa intendentti Aleksi Malmbergin, hallintopäällikkö Kimmo Kekolan, orkesteripäällikkö Jere Siukolan ja tuottaja Annika Kukkosen edustamaan Helsingin kaupunginorkesteria Suomen sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa Espoossa 7.4.2018.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.2.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 06.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87902

arja.eloranta@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja