Kielihäiriöisten erityisluokan (SLI) perustaminen Itäkeskuksen peruskouluun

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003852
More recent handlings
§ 21

Kielihäiriöisten erityisluokan (SLI) perustaminen Itäkeskuksen peruskouluun

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja päätti perustaa pidennetyn oppivelvollisuuden kielihäiriöisten erityisluokan (SLI, eli Spesific Language Impairment, oppilasmäärä 8) Itäkeskuksen peruskouluun.

Päätöksen perustelut

Kasvatus-ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 30.1.2018 erityisluokkaverkon muutoksista lukuvuodelle 2018-2019 (§2). Samassa päätöksessä kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti antaa perusopetusjohtajalle oikeuden perustaa tarvittaessa uusia erityisluokkia perusopetuspalveluiden taloudellisen kehyksen puitteissa.

Kielihäiriöisten pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokkapaikat eivät riitä kaikille koulutulokkaille sekä jo koulussa oleville paikkaa tarvitseville, joten opetuksen järjestämiseksi luokan perustaminen on välttämätöntä.

Tämän päätöksen lapsivaikutus on myönteinen, sillä sen seurauksena entistä useampi oppilas pääsee kielihäiriöisten tarpeita painottavan erityispedagogisen tuen piiriin.

This decision was published on 11.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Annukka Liikanen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 83038

annukka.liikanen@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
perusopetusjohtaja