Perhevapaat ohjeen päivitys, kaupunginkanslia

HEL 2018-004839
More recent handlings
§ 36

Perhevapaat -ohje

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen perhevapaita koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Perhevapaaohjetta on päivitetty vastaamaan vallitsevaa lainsäädäntöä sekä tehty siihen teknisiä muutoksia ohjeen käytön helpottamiseksi.

This decision was published on 20.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja