Avustuksen myöntäminen kaupunginkanslian henkilökuntakerho Hoville 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004968
More recent handlings
§ 22

Avustuksen myöntäminen kaupunginkanslian henkilökuntakerho Hoville 2018

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää kaupunginkanslian henkilöstökerho Hoville 45 000 euron suuruisen avustuksen vuoden 2018 toimintaa varten. Avustus maksetaan talousarviokohdalta 1 40 01 sisäinen tilaus
1831000000.

Avustus maksetaan henkilöstökerho Hovin henkilöstökassatilille
961259.

Päätöksen perustelut

Henkilöstökerhon tavoitteena on tarjota monipuolisia ja edullisia vapaa-ajan harrastuksia koko kanslian henkilökunnalle ja edistää työntekijöiden fyysistä sekä henkistä hyvinvointia.

This decision was published on 25.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kristiina Paavela, taloussihteeri, puhelin: 09 310 43989

kristiina.paavela@hel.fi

Decisionmaker

Marju Pohjaniemi
henkilöstöjohtaja