Tarkastusjohtajan henkilöauton poisto käyttöomaisuudesta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005570
More recent handlings
§ 6

Tarkastusjohtajan henkilöauton poisto käyttöomaisuudesta

Tarkastusjohtaja

Päätös

Va. tarkastusjohtaja päätti luopua tarkastusviraston virastopäällikön käytössä olleesta Audi A3 Sedan Business 1.6 TDI (rekisterinumero MMN-798) henkilöautosta. Käyttöomaisuudesta poistettava auto luovutetaan Stara Logistiikalle myytäväksi ostotarjouskilpailun perusteella.

Päätöksen perustelut

Tarkastusviraston omistama auto on ollut aiemmin tarkastusjohtajan työsuhdeautona. Autolle ei kuitenkaan ole enää käyttöä, joten se poistetaan tarpeettomana. Kaupungin käytännön mukaisesti auto luovutetaan Stara Logistiikalle myytäväksi ostotarjouskilpailun perusteella.

Tarkastuslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 45 mukaan tarkastusjohtaja on oikeutettu päättämään irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, kun irtaimen omaisuuden arvo on enintään 50 000 euroa.

This decision was published on 21.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Outi Helin, hallintosihteeri, puhelin: 358931036476

outi.helin@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
Va. tarkastusjohtaja