Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005658
More recent handlings
Case 8. / 383 §

Feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin oman samapalkkaisuusohjelman laatimiseksi

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi feministisen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 
Valtuusto edellyttää, että hyväksyessään esityksen selvitetään mahdollisuutta määritellä askeleet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi ja sisällyttää ne palkkakehitysohjelmaan. (Katju Aro)

Käsittely

Valtuutettu Katju Aro ehdotti valtuutettu Petra Malinin kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaisi asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että askeleet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi määritellään ja sisällytetään palkkakehitysohjelmaan.

12 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun siten, että askeleet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi määritellään ja sisällytetään palkkakehitysohjelmaan.

Jaa-äänet: 43
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Laura Varjokari, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 36
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Katju Aro, Eva Biaudet, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Tyhjä: 5
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Johanna Laisaari, Abdirahim Mohamed, Pilvi Torsti

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Katju Aro ehdotti valtuutettu Veronika Honkasalon kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Valtuusto edellyttää, että hyväksyessään esityksen selvitetään mahdollisuutta määritellä askeleet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi ja sisällyttää ne palkkakehitysohjelmaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

13 äänestys

Valtuutettu Katju Aron ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että hyväksyessään esityksen selvitetään mahdollisuutta määritellä askeleet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi ja sisällyttää ne palkkakehitysohjelmaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 65
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Katju Aro, Eva Biaudet, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Matias Pajula, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Dani Niskanen, Mia Nygård, Wille Rydman

Tyhjä: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Seija Muurinen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Sampo Terho, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Poissa: 2
Harry Bogomoloff, Anni Sinnemäki

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Katju Aron ehdottaman toivomusponnen.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Asian käsittelyä jatketaan

Noes: Palautetaan valmisteluun siten, että askeleet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi määritellään ja sisällytetään palkkakehitysohjelmaan.

Member Political group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Koulumies, Terhi No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Parpala, Matti No council group
Pelkonen, Jaana No council group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Terho, Sampo No council group
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja No council group
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Close
Member Political group
Abdulla, Zahra No council group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Aro, Katju No council group
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin No council group
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harms-Aalto, Martina No council group
Hernberg, Kaisa No council group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Kousa, Tuuli No council group
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Modig, Silvia No council group
Moisio, Elina No council group
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puhakka, Sirpa No council group
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Anttila, Maija No council group
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Mohamed, Abdirahim No council group
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Kokoomuksen valtuustoryhmä 17 0 0 0
No council group 11 9 2 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 6 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 5 1 3 0
Vihreä valtuustoryhmä 3 12 0 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 4 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 2 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 6 0 0

Äänestys 2

Ayes: Valtuusto edellyttää, että hyväksyessään esityksen selvitetään mahdollisuutta määritellä askeleet samapalkkatavoitteen saavuttamiseksi ja sisällyttää ne palkkakehitysohjelmaan.

Noes: Vastustaa

Member Political group
Abdulla, Zahra No council group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija No council group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Aro, Katju No council group
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin No council group
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harms-Aalto, Martina No council group
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi No council group
Kousa, Tuuli No council group
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Modig, Silvia No council group
Mohamed, Abdirahim No council group
Moisio, Elina No council group
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Parpala, Matti No council group
Pelkonen, Jaana No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puhakka, Sirpa No council group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Terho, Sampo No council group
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja No council group
Vapaavuori, Jan No council group
Close
Member Political group
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 18 0 4 0
Vihreä valtuustoryhmä 15 0 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 9 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 7 2 7 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 6 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 1 4 0
Close

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Katju Aro esitti, että Helsinki laatii ohjelman samanpalkkaisuuden edistämiseksi, jotta samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan Helsingissä samaa palkkaa. Ohjelman keskeisenä tavoitteena tulisi olla Helsingin kaupungin töitä vastaavan laadukkaan ja riittävän yksityiskohtaisen palkkakartoitusmallin kehittäminen siten, että palkkojen samanarvoisuuden arviointi on mahdollista yli työehtosopimus- ja hinnoitteluryhmärajojen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungilla tehdään vuosittain lakisääteinen palkkakartoitus, joka on yksi keino seurata samapalkkaisuuden toteutumista. Kartoitus analysoidaan perusteettomien palkkauserojen tunnistamiseksi. Muun muassa meneillään olevissa valtakunnallisiin sopimuksiin perustuvissa järjestelyeräneuvotteluissa hyödynnetään palkkakartoituksesta saatavaa tietoa. Valmisteilla olevassa tasa-arvosuunnitelmassa on pohdittu palkkakartoitukseen liittyviä kehittämistarpeita. Palkkakartoituskäytäntöä on tarkoitus kehittää edelleen tarkemman palkka-analyysin saamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että eri virka- ja työehtosopimusten väliset palkkarakenteet sekä tietyt lisät, kuten esimerkiksi vuosisidonnaiset lisät poikkeavat toisistaan, mistä syystä palkkojen vertailu on perusteltua tehdä saman sopimuksen sisällä. Myös valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset edellyttävät tätä. Valtakunnallisten sopimusten mukaiset korotussummat vaihtelevat myös sopimusaloittain, kuten nyt valmistelussa olevan järjestelyerän suuruus. Helsingin kaupunki on sitoutunut valtakunnallisten sopimusten mukaisiin palkkaratkaisuihin. Sen sijaan kaupungin omalla palkkapolitiikalla varmistetaan mahdollisimman tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen palkitseminen valtakunnallisten sopimusten raameissa.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että Helsingin kaupungin tehtäväkohtaiset palkat perustuvat jo tällä hetkellä tehtävien vaativuuden arviointiin, joka mittaa tehtävien vaativuuksia riippumatta tehtävää hoitavasta henkilöstä tai tämän sukupuolesta. Tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella seurataan tehtäväkohtaisia palkkoja ja niiden suhteita toisiinsa vaativuuksien mukaisesti. Tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä tarkastelee palkkasuhteita mahdollisimman objektiivisesti, mikä edistää palkkatasa-arvon toteutumista.

Helsingin kaupunki on kehittänyt tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmiä viime vuosina laajasti eri sopimusaloilla. Kaupunki on kehittänyt muun muassa monien asiantuntijatehtävien, toimistotehtävien ja ICT-alan tehtävien vaativuuksien arviointijärjestelmiä, jotta tehtävien vaativuuksia voidaan mahdollisimman hyvin arvioida ja verrata vastaavan vaativuustason tehtävien kesken koko kaupungissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että vielä neuvoteltavana olevista järjestelyeristä ja vuoden 2019 aikana toteutettavasta palkkakehityssuunnitelmasta tullaan suuntaamaan merkittäviä osia naisvaltaisille aloille, kuten lastentarhanopettajille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, varhaiskasvatuksen esimiehille sekä kotihoidon ja sosiaalityön erilaisiin tehtäviin. Korotukset perustuvat toimialoilla ja liikelaitoksissa tehtyihin tarvekartoituksiin. Järjestelyerissä on lisäksi huomioitu henkilöstöjärjestöjen näkemykset.

Palkkakehityssuunnitelma perustuu henkilöstön ja henkilöryhmien palkkaukseen liittyvien keskeisten kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. Palkkakehityssuunnitelman toteutukseen on varattu määräraha vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että erillisen samapalkkaisuusohjelman laatiminen ei ole tarkoituksenmukaista edellä mainituin perustein.

Close

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 737

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo feministisen puolueen ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Perusteluosan viimeinen kappale korvataan seuraavasti:

"Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että samapalkkaisuusohjelmaa tullaan toteuttamaan osana tasa-arvosuunnitelmaa."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 13
Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143

juha.rosvall@hel.fi
Close

This decision was published on 14.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi