Henkilörekisterin yhteyshenkilön nimeäminen, läntinen nuorisotyö

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005678
More recent handlings
§ 2

Henkilörekisterin yhteyshenkilön nimeäminen, läntinen nuorisotyö

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päätöksellään 27.3.2018 (§ 71) delegoinut rekisterinpitäjän valtuudet toimialajohtajalle, siltä osin kuin rekisterin tiedot koskevat koko toimialaa tai useampia kuin yhtä palvelukokonaisuutta, ja palvelukokonaisuuden johtajalle, siltä osin kuin rekisterin tiedot koskevat yhtä palvelukokonaisuutta.

Toimialajohtaja on päätöksellään 11.4.2018 ( 17 § ) vahvistanut tietosuojan vastuuhenkilöiden ja yhteyshenkilöiden tehtävät ja vastuut.

Nuorisopalvelukokonaisuuden tietosuojan vastuuhenkilöiksi on nimetty mm. Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö.

Yhteyshenkilö on henkilö, joka ottaa vastaan tietopyynnöt ja tiedon korjaamisvaatimukset. Hän myös kerää tiedot ja toimittaa ne rekisterin vastuuhenkilölle. Yhteyshenkilön kohdalle merkitään vain tehtävänimike, ei henkilöä.

Vastuuhenkilö nimeää päätöksellään kullekin rekisterille yhteyshenkilön. Harrastushaun asiakasrekisterin yhteyshenkilöksi nimitetään suunnittelija.

This decision was published on 01.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö