Aleksis kiven peruskoulun ja Vesalan peruskoulun kaluston ja laitteiden luovuttaminen Staralle

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005739
More recent handlings
§ 24

Aleksis kiven peruskoulun ja Vesalan peruskoulun kaluston ja laitteiden luovuttaminen Staralle

Perusopetusjohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vs. perusopetusjohtaja päätti Aleksis Kiven peruskoulun varastossa olleiden koneiden, laitteiden sekä kaluston luovutuksesta Staralle poistettavaksi. Aleksis Kiven peruskoulun varaston koneet, laitteet ja kalusto esitetty liitteessä 1.

Lisäksi vs. perusopetusjohtaja päätti Siltamäen ala-asteen ja Vesalan peruskoulun teknisentyön koneiden, laitteiden sekä kaluston luovutuksesta Staralle edelleen myytäväksi/poistettavaksi liitteiden 2-3 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Aleksis Kiven peruskoulun varastossa on säilytetty vanhoja koneita ja laitteita, joita ei enää käytetä opetuksessa. Varastotilassa tehtiin palotarkastus ja sen yhteydessä on pyydetty avaamaan poistumistiet ja kehotettu poistamaan säilytettävänä olleet koneet ja laitteet välittömästi. Vesalan peruskoulussa on käynnissä remontti koulun laajentamiseksi. Tilassa aloitetaan asbestin purkutyöt ja työmaa-alue tulee tyhjentää ylimääräisistä koneista ja laitteista. Siltamäen ala-asteen höyläpenkit olivat huonokuntoisia, joita ei enää voi turvallisesti opetuksessa käyttää. Koska koneita, laitteita sekä kalustoa ei enää käytetä opetuksessa sovittiin niiden luovutuksesta Staralle edellä mainituin perustein kiireellisinä.

This decision was published on 31.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mari Riikonen, laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 23028

mari.riikonen@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
perusopetusjohtaja