Virkaehtosopimus opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta Helsingin kaupungin Laakavuoren ja Poikkilaakson ala-asteen kouluissa

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005861
More recent handlings
§ 27

Virkaehtosopimus opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta Helsingin kaupungin Laakavuoren ja Poikkilaakson ala-asteen kouluissa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päättää hyväksyä paikallisen virkaehtosopimuksen (liite 2) opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta.

Em. paikallista virkaehtosopimusta sovelletaan opetushenkilöstöön 1.8.2018 – 31.7.2021 Helsingin kaupungin Laakavuoren ja Poikkilaakson ala-asteen kouluissa.

Päätöksen perustelut

Virkaehtosopimuksen tarkoituksena on sopia Helsingin kaupungin työaikakokeilun piirissä olevien Laakavuoren ja Poikkilaakson ala-asteen koulujen opettajien työajasta ja palkkauksesta.

Virkaehtosopimuksen tavoitteena on saada kokemuksia perusopetuksen opettajien toimimisesta muussa kuin opetusvelvollisuustyöajassa, työajan suunnittelusta, toteutuksesta sekä seurannasta ja luoda siten edellytyksiä laajemmalle vuosityöajasta sopimiselle.

Paikallisesta virkaehtosopimuksesta on neuvoteltu Juko ry:n kanssa liitteenä olevien pöytäkirjan ja paikallisen sopimusluonnoksen mukaan. Neuvottelussa saavutettiin yksimielinen neuvottelutulos.

This decision was published on 06.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leena Mattheiszen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 09 310 37963

leena.mattheiszen@hel.fi

Decisionmaker

Marju Pohjaniemi
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Liite 1 PTK opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta Helsingin kaupungin Laakavuoren ja Poikkilaakson ala-asteen kouluissa
2. Liite 2 Paikallinen sopimusluonnos opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta Helsingin kaupungin Laakavuoren ja Poikkilaakson ala-asteen kouluissa

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.