Valtuutettu Sameli Sivosen aloite pistorasioista kaupunkitilaan

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006252
More recent handlings
Case 17. / 17 §

Den av ledamoten Sameli Sivonen väckta motionen om eluttag till stadsrummet

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Sameli Sivonen väckta motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Amanda Pasanen understödd av ledamoten Fatim Diarra framställde följande förslag om återremiss:

Ärendet återremitteras för ny beredning i syfte att staden ska utreda möjligheten att öka antalet eluttag i det offentliga rummet utgående från stadsmiljönämndens utlåtande.

Såsom nämnden konstaterar föreslås det i motionen att också solel ska användas för laddningsverksamhet. Också nämnden anser detta vara ett beaktansvärt alternativ. På marknaden finns produkter planerade för detta ändamål, och genom att använda dem går det att undvika besvärliga och dyra kabelinstallationer och anskaffning av elanslutningar.

Helen Ab har under sommaren 2018 ställt ut fem solpanelsbänkar utomhus i Helsingfors, där man kan ladda sin elcykel eller mobilapparat. Stadscykelsystemet använder en solpanel upplyft på en stolpe som sin energikälla. Det utreds om motsvarande lösningar kan ökas i stadsrummet som laddningsställen för allmänheten.

Avsikten med motionen var att utreda möjligheten att ladda eluttag i det offentliga rummet för att göra staden mer levande och tillgodose människornas elbehov där de fördriver sin tid, exempelvis i parker. Stadsstyrelsens svar koncentrerar sig ändå på att tillgodose laddningsbehovet i privata serviceproducenters lokaler, inte i det offentliga rummet. Om vi vill ha en levande stad, bör stadens också stödja dem som fördriver sin tid i det offentliga rummet.

Det arbete som inte är platsbundet ökar i volym i dagens samhälle. Samtidigt finns det i Helsingfors en hel del vackra parker, där det en solig sommar är ypperligt att fördriva sin tid. I världens bästa stad används stadsrummet kreativt: i parkerna går det att arbeta eller till exempel spela Pokemon Go. Många nutida aktiviteter kräver dock elektricitet, och batteriet tar snabbt slut i våra mobila apparater.

6 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning i syfte att staden ska utreda möjligheten att öka antalet eluttag i det offentliga rummet utgående från stadsmiljönämndens utlåtande.

Ja-röster: 40
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Joel Harkimo, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 33
Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Fatim Diarra, Atte Harjanne, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Satu Silvo, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Matias Turkkila, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 4
Laura Kolbe, Mika Raatikainen, Juhani Strandén, Mauri Venemies

Frånvarande: 8
Katju Aro, Jörn Donner, Mari Rantanen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Behandlingen fortsätter

Noes: Ärendet återremitteras för ny beredning i syfte att staden ska utreda möjligheten att öka antalet eluttag i det offentliga rummet utgående från stadsmiljönämndens utlåtande. Såsom nämnden konstaterar föreslås det i motionen att också solel ska användas för laddningsverksamhet. Också nämnden anser detta vara ett beaktansvärt alternativ. På marknaden finns produkter planerade för detta ändamål, och genom att använda dem går det att undvika besvärliga och dyra kabelinstallationer och anskaffning av elanslutningar. Helen Ab har under sommaren 2018 ställt ut fem solpanelsbänkar utomhus i Helsingfors, där man kan ladda sin elcykel eller mobilapparat. Stadscykelsystemet använder en solpanel upplyft på en stolpe som sin energikälla. Det utreds om motsvarande lösningar kan ökas i stadsrummet som laddningsställen för allmänheten. Avsikten med motionen var att utreda möjligheten att ladda eluttag i det offentliga rummet för att göra staden mer levande och tillgodose människornas elbehov där de fördriver sin tid, exempelvis i parker. Stadsstyrelsens svar koncentrerar sig ändå på att tillgodose laddningsbehovet i privata serviceproducenters lokaler, inte i det offentliga rummet. Om vi vill ha en levande stad, bör stadens också stödja dem som fördriver sin tid i det offentliga rummet. Det arbete som inte är platsbundet ökar i volym i dagens samhälle. Samtidigt finns det i Helsingfors en hel del vackra parker, där det en solig sommar är ypperligt att fördriva sin tid. I världens bästa stad används stadsrummet kreativt: i parkerna går det att arbeta eller till exempel spela Pokemon Go. Många nutida aktiviteter kräver dock elektricitet, och batteriet tar snabbt slut i våra mobila apparater.

Member Political group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eero No council group
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Koulumies, Terhi No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Mohamed, Abdirahim No council group
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Parpala, Matti No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja No council group
Close
Member Political group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kousa, Tuuli No council group
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Modig, Silvia No council group
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Silvo, Satu No council group
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Strandén, Juhani Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Aro, Katju No council group
Donner, Jörn No council group
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana No council group
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Kokoomuksen valtuustoryhmä 15 1 0 0
No council group 9 7 0 3
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 5 0 0 4
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 3 1 2 1
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 1 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 1 16 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 7 0 0
Close

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Ledamoten Sameli Sivonen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda installation av eluttag i parker och stadsrummet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som getts och konstaterar att det i staden finns rikligt med möjligheter att ladda mobilapparater både i privata företags och i stadens lokaler, bland annat köpcentrum, kaféer och trafikmedel. HST har i år provinstallerat ett eluttag på Järnvägsstationens metrostation för kundernas bruk. På basis av erfarenheterna installerar HST nästa år 1–2 eluttag eller laddningsstationer per metrostation inom stammetrons område. Dessutom har Helen Ab under sommaren 2018 ställt ut fem solpanelsbänkar utomhus i Helsingfors, där man ladda sin elcykel eller mobilapparat. Bänkarna finns i Fiskehamnen, på Salutorget och på Slakthuset.

I motionen nämns att man skulle kunna utnyttja parkbelysningens elström, men det är i praktiken inte möjligt att göra, och även i övrigt är laddning utomhus förknippat med många slags problem som stadsmiljönämnden lyfter fram.

Stadsstyrelsen anser att det i detta skede inte är skäl att göra utredningar eller att från stadens håll på annat sätt börja installera laddningsställen utomhus.

Close

Stadsfullmäktige 28.11.2018 § 398

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet till stadsfullmäktiges sammanträde 16.1.2019.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Kaupunginhallitus 19.11.2018 § 746

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Sameli Sivosen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Otso Kivekäs: Palautetaan valmisteluun niin, että kaupunkiympäristölautakunnan esittämä selvitys toteutetaan.

Kannattaja: Maria Ohisalo

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Otso Kivekkään palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 8
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8 - 6 (1 tyhjä).

12.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.10.2018 § 145

Lausunto

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle koskien valtuutettu Sivosen aloitetta mahdollisuuksista sijoittaa matkustajille tarkoitettuja pistorasioita kaupunkitilaan.

HKL:n tavoiteohjelmassa on kirjattu tavoitteeksi HKL:n pyrkimys edistää hyvää matkustuskokemusta. Näin HKL pyrkii kasvattamaan kestävien liikkumistapojen osuutta kaupunkilaisten liikkumisessa ja toteuttamaan oman osansa sujuvassa matkaketjussa. HKL:llä tämä tarkoittaa muun muassa hyvää asiakaspalvelua, pysäkkejä ja asemia sekä kehittyviä palveluita matkustajille. Joukkoliikenteeseen kytkeytyvien arjen sujuvuutta tukevien palveluiden, kuten sähköpistokkeiden saatavuus ja tarjoaminen on osa joukkoliikenteen hyvää asiakaspalvelua ja houkuttelevuutta.

HKL:n on jo vuoden 2018 aikana koeasentanut pistokkeen Rautatieaseman metroasemalle asiakkaidensa käyttöön. Saatujen kokemusten perusteella HKL tulee asentamaan vuoden 2019 aikana Helsingin kaupungin kantametron metroasemille 1-2 latauspistorasiaa per asema palvelemaan joukkoliikenteen käyttäjiä sekä muita asemilla liikkujia.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550

reino.aittomaki@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.09.2018 § 420

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta näkee mobiililaitteiden julkisten latausmahdollisuuksien selvittämisen puistoissa ja muussa julkisessa kaupunkitilassa tärkeänä. Toimintamallin kehittäminen ei ole kuitenkaan yksinomaan kaupungin tehtävä, vaan siinä tarvitaan laajasti myös alalla toimivien yritysten panosta. Keskeisenä kysymyksenä on ratkaista onko kyseessä verovaroin toteutettava kunnallinen palvelu vai yritysten tarjoama palvelu. Muita selvitettäviä asioita ovat toteutettavuuteen ja kustannuksiin liittyvät kysymykset sekä eri tekniikoiden soveltuvuus Suomen melko hankaliin sääolosuhteisiin, ilkivallankestävyys, toimintavarmuus sekä sähköturvallisuus.

Aloitteessa esitetään, että sähkövirta latauspisteisiin voitaisiin ottaa puistovalaisimista, jolloin vältyttäisiin suuremmilta investoinneilta. Helsingissä puistovalaistusta ohjataan valaisinkeskuksilta, jolloin valaisimille tulee sähkövirtaa vain valojen palaessa. Päiväsaikaan valaisinpylväistä ei ole saatavissa sähkövirtaa. Lisäksi sähkön luovuttamiseen vastikkeetta saattaa liittyä lainsäädännöllisiä rajoituksia.

Aloitteessa esitetään myös aurinkosähkön käyttöä lataustoimintaan. Myös lautakunta näkee tämän varteenotettavana vaihtoehtona. Markkinoilla on tähän tarkoitukseen suunniteltuja tuotteita ja niitä käyttämällä vältyttäisiin hankalilta ja kalliilta kaapelien asennuksilta sekä sähköliittymien hankkimisilta. Laitteiden käytöstä on kuitenkin hyvin vähän kokemuksia.

Sähköturvallisuuskysymykset korostuvat rakennettaessa julkiseen ulkotilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä. Tämä nostaa laitteiden hintaa, mikä voi tehdä palvelusta käyttöön nähden hyvinkin kallista. Kokeilujen avulla myös toiminnan todelliset kustannukset tulisivat selvitetyksi.

Sähköpisteiden tarve on suurin vilkkaissa, paljon käytetyissä puistoissa ja kaupunkitiloissa. Nämä paikat ovat usein kaupungin keskeisimpiä ja arvokkaimpia kaupunkitiloja mistä syystä on tärkeää, että kaupunkikuvaan kiinnitetään riittävästi huomiota pisteitä toteutettaessa. On tärkeää, että kalusteet ja laitteet, samoin kuin niihin mahdollisesti asennettavat mainokset, ovat kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudattavat kaupunkitilaohjetta sekä muita kaupungin ohjeita ja määräyksiä.

Kaupunkiympäristötoimiala voi tarvittaessa osallistua selvityksen tekemiseen mobiililaitteiden yleisillä alueilla tapahtuvan lataustarpeen selvittämiseksi ja yleisen toimintamallin kehittämiseksi yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Kaupungin talousarviossa ei kuitenkaan ole tällä hetkellä osoitettu toimintaan varoja eikä henkilöresursseja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Juhani Sandström, valaistuspäällikkö, puhelin: 310 38521

juhani.sandstrom@hel.fi

Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559

olli.markkanen@hel.fi
Close

This decision was published on 30.01.2019

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi