Hankinta, perintäpalvelusopimuksen optiokauden käyttöönotto ajalle 1.1.2019-31.12.2019, Talpa,

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006337
More recent handlings
§ 15

Hankinta, perintäpalvelusopimuksen optiokauden käyttöönotto ajalle 1.1.2019-31.12.2019, Talpa,

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti perintäpalvelusopimuksen toisen optiovuoden käyttämisestä ajalla 1.1.2019-31.12.2019

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 5.9.2014 tehdyn päätöksen mukaisesti Svea Perintä Oy:n kanssa tehdyn perintäpalvelusopimuksen ajalle 1.1.2015-31.12.2017. Samalla Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta oikeutti Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan päättämään mahdollisen optiovuoden käyttämisestä.

Päätöksen liitteenä on Taloushallintopalveluliikelaitoksen ja Svea Perintä Oy:n kirjallinen sopimus optiokaudesta 1.1.-31.12.2019

This decision was published on 06.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anita Andsten, prosessivastaava, puhelin: 09 310 25324

anita.andsten@hel.fi

Decisionmaker

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja