Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelma 2019 - 2022

HEL 2018-006494
More recent handlings
§ 32

Muutos kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman työryhmän kokoonpanoon

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti muuttaa asettamansa (63 § HEL 2018-006494) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digitalisaatio-ohjelman työryhmän kokoonpanoa seuraavasti:

Tietohallintopäällikkö Jussi Vehviläisen työvapaan (17.6.2019-16.6.2020) ajan ryhmän jäsenenä toimii hänen sijaisensa ja ryhmän puheenjohtajana yksikön päällikkö Reetta Sariola.

Kulttuurijohtaja Tuula Haaviston eläköityessä hänen tilalleen ryhmään nimetään hänen myöhemmin virkaan valittava seuraajansa ja ryhmän varapuheenjohtajaksi hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle perustettiin työryhmä tukemaan toimialan digitalisaatio-ohjelman toimeenpanoa. Työryhmän nimi on Kuvan digiryhmä. Työryhmä aloitti toimintansa 1.1.2019 alkaen.

This decision was published on 11.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja