WLC-kontrollerin Cisco-tuen hankinta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006576
More recent handlings
§ 10

WLC-kontrollerin Cisco-tuen hankinta

Ict-kehityspäällikkö

Päätös

ICT-kehityspäällikkö päätti että hankintaan WLC-kontrollerin tukipalvelua vuodeksi Dustin Finland Oy:ltä. Kokonaiskustannukset ovat 21 679 euroa (alv. 0 %). Hankinnat maksetaan tilitä 434105, sisäinen tilaus 1483801013.

Päätöksen perustelut

Ciscon laitevaihto sekä ohjelmistotuki kasvatuksen ja koulutuksen toimialan WLC-kontrollerille on osa langattoman verkon toiminnan jatkuvuutta.

Dustin Finland Oy omaa johtavien laitevalmistajien korkeimmat saatavilla olevat sertifikaatit (esim. Cisco CCIE) sekä toimii Ciscon partnerina. Lisäksi Dustin Finland Oy on toimittanut usean vuoden ajan tukisopimuksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kontrollerille.

This decision was published on 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Antti Kokkola, ict-hankinta-asiantuntija , puhelin:

antti.kokkola@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Hotari
ict-kehityspäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.