Paikallisen sopimuksen irtisanominen, kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan työaikajärjestelyt

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006894
More recent handlings
§ 28

Paikallisen sopimuksen irtisanominen, kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan työaikajärjestelyt

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti irtisanoa liitteenä 1 olevan sopimuksen paikallisesta työaikajärjestelystä nuorisoasiankeskuksesta. Sopimus päättyy kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla 23.9.2018 lukien.

Päätöksen perustelut

Perusteluna sopimuksen irtisanomiselle on, että nuorisotyön painotukset, erityisesti kesätoimintojen määrän kasvu ja toimintaympäristö ovat muuttuneet vuodesta 2003. Sopimuksen mukainen työaikasuunnittelu ja käytännön toteutus sekä työajan tasoittuminen ovat olleet haasteellisia. Lisäksi sopimuksen mukaiset kuuden kuukauden tasoittumisjaksot ovat työntekijän palautumisen kannalta liian pitkiä.

Irtisanottava puolivuosityöaikaa koskeva paikallinen sopimus on laadittu Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa vuonna 2003. Paikallinen sopimus koski vakinaisia ja tilapäisiä nuorisopalveluiden työntekijöitä, jotka eivät ole toimistotyöajan piirissä.

Paikallisen sopimuksen irtisanomista on käsitelty henkilöstöjärjestöjen kanssa.

This decision was published on 29.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70838

sari.kuutamo@hel.fi

Decisionmaker

Marju Pohjaniemi
henkilöstöjohtaja

Attachments

2. Pöytäkirja paikallisen sopimuksen irtisanominen, kuva

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.