Lisäpalkkion maksaminen metrojunan kuljettamisesta kesäkuussa 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-007028
More recent handlings
§ 26

Lisäpalkkion maksaminen metrojunan kuljettamisesta kesäkuussa 2018

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että HKL voi kesäkuun 2018 aikana maksaa ylimääräisen 40 euron lisäpalkkion HKL:n henkilöstölle, huomioiden voimassa olevat vuorokausi- ja ylityösäännökset, seuraavasti:

- muille kuin metrojunankuljettajana toimiville HKL:n palveluksessa oleville henkilöille, joilla on voimassa oleva metrojunan ajolupa, metrojunan kuljettamisesta oman työnsä sijasta tai sen lisäksi koko päivän työvuoron sekä

- metrojunankuljettajille ylityönä tehdyistä koko päivän työvuoroista.

Päätöksen perustelut

Kesäkuu on mahdollisen kuljettajapulan näkökulmasta erityisen haasteellinen metroliikenteessä. Meneillään olevan kesälomakauden johdosta kuljettajia on töissä talvikautta vähemmän, mutta heinäkuun alussa valmistuva kuljettajakurssi tulee helpottamaan tilannetta. Kaupunkilaisten arjen sujuvuuden kannalta on hyvin tärkeää, että käytettävissä olevat resurssit hyödynnetään täysimääräisesti metroliikenteen luotettavuuden takaamiseksi kesäkuussa 2018.

HKL:ssä on useissa yksiköissä henkilöstöä, joilla on voimassa oleva metron ajolupa ja osaaminen matkustajaliikenteen vaatimalla tasolla. Muiden kuin metrojunankuljettajien osalta edellytetään voimassa olevan metroliikenteen ajoluvan lisäksi ajan tasalla olevaa osaamistasoa kuljetettavasta metrojunasta, tiheän vuorovälin liikenteestä sekä metron uudesta rataosuudesta.

This decision was published on 29.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 34747

matts.hagg@hel.fi

Decisionmaker

Marju Pohjaniemi
henkilöstöjohtaja