Kalevala Korun Kulttuurisäätiön myöntämä Taidetta teineille -apuraha Porolahden peruskoululle

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-007294
More recent handlings
§ 31

Kalevala Korun Kulttuurisäätiön myöntämä Taidetta teineille -apuraha Porolahden peruskoululle

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti, että Porolahden peruskoulu saa ottaa vastaan Kalevala Korun Kulttuurisäätiön myöntämän 5 000 euron apurahan.

Apuraha kirjataan koulun tuloksi projektinumerolla 14130010014046 ja koulukohtaisella 21-päättyvällä sisäisellä tilauksella. Projektin menoja seurataan ko. projektinumerolla ja koulukohtaisella 21-päättyvällä sisäisellä tilauksella.

Koulu saa ylittää menomäärärahansa apurahan suuruisella summalla. Apurahan käytöstä ja raportoinnista vastaa koulun rehtori.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtajan 17.7.2017 § 56 tekemän päätöksen mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää lahjoituksen vastaanottamisesta palvelukokonaisuuden osalta, mikäli lahjoitus on arvoltaan enintään 30 000 euroa.

Kalevala Korun Kulttuurisäätiö on myöntänyt hakemuksesta Porolahden peruskoululle 5 000 euron apurahan Taidetta teineille –projektiin.

Projektin tavoitteena on tuoda sana-, kuva- ja teatteritaide nuorten elämään.

Projekti kestää koko lukuvuoden ja tarjoaa teini-ikäisille mm. kirjailija- ja taiteilijavierailuita. Lisäksi suunnitelmana on järjestää teatterivierailu seitsemänsien ja yhdeksänsien luokkien kanssa.

Projektin kuvalliset ja kirjalliset tuotokset tai produktiot tulevat koulun kotisivuille nähtäväksi ja/tai lähialueen festivaaleilla tai asukkaille (vanhainkodit, lastentarhat) esitettäväksi.

Porolahden peruskoululla on kuvataide- ja musiikkipainotus.

This decision was published on 05.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viitanen, controller, puhelin: 09 310 23093

merja.viitanen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja