Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasäännön muuttaminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-007654
More recent handlings
§ 17

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasäännön muuttaminen

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti muuttaa taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasääntöä 1.7.2018 alkaen liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 11.luvun 2 §:n mukaan liikelaitoksen johtaja päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa muutenkin juoksevaa hallintoa.

This decision was published on 06.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 25203

suvi.tiilikainen@hel.fi

Decisionmaker

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja