Työajanseuranta ja -kohdentamisjärjestelmä hankintasopimus, Taloushallintopalveluliikelaitos

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-007721
More recent handlings
§ 25

Työajanseuranta ja -kohdentamisjärjestelmä hankintasopimus, Taloushallintopalveluliikelaitos

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä Nepton Oyn ja taloushallintopalveluliikelaitoksen välisen sopimuksen työajan seuranta ja –kohdentamisjärjestelmästä liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on 16.10.2018 § 20 päätöksellä hyväksynyt Nepton Oy:n (Y-tunnus 1620679-1) tarjouksen kolmeksi (3) vuodeksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.
Hankinnan suurin arvioitu arvonlisäveroton arvo neljän vuoden ajalla on 75 000 euroa (AVL 0%).

This decision was published on 04.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi

Pirkko Tiainen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25104

pirkko.tiainen@hel.fi

Attachments

1. Talpan ja Nepton Oy:n sopimus 5.11.2018

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.