Kumpulan koulukasvitarhan toiminnan tuottamista koskevan sopimuksen optiokauden käyttöönotto

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-007824
More recent handlings
§ 37

Kumpulan koulukasvitarhan toiminnan tuottamista koskevan sopimuksen optiokauden käyttöönotto

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti ottaa käyttöön Kumpulan koulukasvitarhan toiminnan tuottamista koskevan sopimuksen (H109-15) kahden (2) vuoden optiokauden ajalle 1.1.2019 – 3.12.2020 Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry:n kanssa.

Kahden (2) vuoden optiokauden ennakoitu arvonlisäveroton kokonaishinta on 180 000 euroa.

Lisäksi toimialajohtaja päätti valtuuttaa pohjoisen nuorisotyön aluepäällikön allekirjoittamaan sopimuksen Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry:n kanssa.

Päätöksen perustelut

Nuorisolautakunta on kilpailuttanut syksyllä 2015 Kumpulan koulukasvitarhan toiminnan tuottamisen (Nlk § 75, 10.9.2015). Hankinnan sopimuskausi on 1.1.-31.12.2016. Hankintaan sisältyy kaksi (2) kahden (2) vuoden pituista optiokautta ajalle 1.1.2017-31.12.2018 sekä 1.1.2019-31.12.2020.

Hankinnan kohteena on Kumpulan koulukasvitarhan toiminnan tuottaminen. Koulukasvitarhan toimintakausi on toukokuun puolivälistä syyskuun loppuun ja alueen tulee olla em. toimintakauden aikana avoinna ja toiminnassa vähintään viitenä päivänä viikossa.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään 180 000 euroa.

Sopimussuhde syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Sopimusluonnos on tämän päätöksen liitteenä. Sopimuksessa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2014 Palvelut).

This decision was published on 13.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Heidi Hållman, aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71608

heidi.hallman@hel.fi

Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. Optiokauden sopimusluonnos Kumpulan koulukasvitarha 2019-2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.