Vuorovaikutus luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelussa

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-008080
More recent handlings
§ 7

Vuorovaikutus luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelussa

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Päätös

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö päätti, että luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelua tehdään vuorovaikutteisesti asukkaiden, yritysten ja järjestöjen kanssa. Suunnittelu on vuorovaikutteista sekä aluesuunnitelman laadinnan yhteydessä että tehtäessä luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaa.

Laadittaessa aluesuunnitelmaa siihen kirjataan luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet ja ne toimenpiteet, joilla päästään näihin tavoitteisiin. Aluesuunnitelman valmistuttua laaditaan aluekohtaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin perustuva luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma.

Luonnon- ja maisemahoidon suunnitteluun kutsutaan osallistumaan vähintään seuraavat tahot ja järjestöt alueen asukkaiden ja yritysten lisäksi:

  • Helsingin kaupunginosayhdistys ry Helka
  • asukasyhdistykset
  • luontojärjestöt, kuten Helsingin luonnonsuojeluyhdistys r.y., Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
  • liikuntajärjestöt, kuten Helsingin latu R.Y., Suomen Latu Ry, Helsingin suunnistajat Ry
  • pyöräilyjärjestöt, kuten Helsingin polkupyöräilijät ry, Mountain Bike Club Finland ry
  • muita tahoja, kuten Pääkaupunkiseudun partiolaiset Ry
  • korkeakoulut ja yliopistot, kuten Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto
  • kaupungin eri toimialat

Päätöksen perustelut

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmat laaditaan vuorovaikutteisesti eri ryhmien kanssa. Suunnitteluun kutsutaan osallistumaan vähintäänkin päätöksessä nimetyt tahot jokaiseen alkavaan aluesuunnitelmaan tai luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelman laadintaan. Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikön päätös yhdenmukaistaa ja vahvista osallistuvaa suunnittelua.

This decision was published on 20.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 38626

jussi.luomanen@hel.fi