Hinnoitteluperiaatteet, tuotteet ja palvelut, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2018-008810
More recent handlings
§ 18

Vapaakorttien myöntäminen vuonna 2019

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti jakaa Helsingin kaupungin liikuntapalvelujen vapaakortin vuodelle 2019 yhteistyökumppaneille, kaupunginvaltuuston jäsenille, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, kaupunginkanslian ja toimialojen henkilöille, jotka ovat edistäneet liikuntapalvelujen kehittämistä.

Vapaakortteja jaetaan vuosittain 300 kappaletta. Korttien painatuskustannukset ovat noin 300 euroa.

Päätöksen perustelut

Kiitoksena yhteisestä liikuntapalvelujen kehittämisestä Helsingin kaupungin liikuntapalvelut jakaa vapaakortteja vuodelle 2019. Vapaakortti oikeuttaa maksuttomaan sisäänpääsyyn liikuntapalvelujen niissä liikuntapaikoissa, joihin pääsee kertamaksulla. Vapaakortti ei koske liikuntakursseja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018 § 191 mm. valtuuttaa palvelukokonaisuuden johtajat päättämään palvelukokonaisuuden palveluissa maksuttomuuteen tai alennuksiin oikeutetuista asiakasryhmistä, jotka eivät ole tämän päätöksen nojalla yhteisiä koko toimialalla.

This decision was published on 14.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja