Aamukouluasia: Johtamisuudistuksen arviointi

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009065
More recent handlings
Case 2. / 572 §

Aamukouluasia: Johtamisuudistuksen arviointi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli KPMG Oy Ab:n konsultti Arto Smolander.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunkistrategiasta 27.9.2017 (§ 321). Samalla se päätti, että valtuustokauden puolessa välissä valtuustolle tuodaan arvio vuoden 2017 uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuudesta ja onnistumisesta uudistuksen tavoitteet huomioiden.

Kaupunginhallitus kehotti 13.10.2017 (§ 910) kaupunginkansliaa valmistelemaan ehdotuksen uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin toimivuuden ja onnistumisen arvioinnin toteuttamisesta niin, että ehdotusta voidaan käsitellä kaupungin toimielimissä joulukuusta 2017 alkaen ja arviointi toteuttaa valtuustokauden 2017−2021 puoleen väliin mennessä. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 5.2.2018 (§ 81) uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arvioinnin valmistelun tilannekatsauksen.

Kaupunginhallituksen 5.2.2018 tekemän päätöksen mukaisesti toteutettiin minikilpailutus kaupunginkanslian kilpailuttamien konsulttien kesken. Kilpailutuksen voitti KPMG Oy Ab, joka toteuttaa arvioinnin vuosina 2018 - 2019.

KPMG:n toteuttama arviointi on kaksiosainen. Ensimmäinen osa toteutettiin keväällä ja kesällä 2018. Tästä vaiheesta on valmistunut väliraportti elokuussa 2018. Arvioinnin toinen osa toteutetaan keväällä 2019. Väliraportti koostaa yhteen kaupungin johtamisuudistuksen arvioinnin kevään 2018 kyselyiden ja haastatteluiden tulokset, palautteet ja huomiot. Varsinainen raportti ja johtopäätökset valmistuvat, kun tulokset kevään 2019 arviointikierroksesta ovat koostettu ja yhdistetty kevään 2018 tuloksiin.

KPMG Oy Ab:n konsultti Arto Smolander alustaa aiheesta kokouksessa.

Close

This decision was published on 24.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi