Perusopetuksen vuosityöaikakokeilun ohjausryhmä, Kasko

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009066
More recent handlings
§ 58

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilun ohjausryhmä, Kasko

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti nimetä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksen vuosityöaikakokeilun ohjausryhmän ja sen varsinaiset edustajat.

Työnantajan edustajat

perusopetusjohtaja, perusopetus, (ohjausryhmän puheenjohtaja)

perusopetuksen aluepäällikkö, perusopetus

rehtori, Laakavuoren ala-asteen koulu

rehtori, Poikkilaakson ala-asteen koulu

vararehtori/opettajaedustaja, perusopetus

palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöpalvelut

palvelussuhdeasiamies, henkilöstöpalvelut

hr-assistentti, henkilöstöpalvelut, (ohjausryhmän sihteeri)

Järjestöjen edustajat

pääluottamusmies, JUKO

pääluottamusmies, JUKO

puheenjohtaja, HOAY

Päätöksen perustelut

Toimialan perusopetuksen vuosityöaikakokeilun ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, seurata ja arvioida perusopetuksen vuosityöaikakokeilun toteuttamista toimialalla.

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilulla selvitetään, miten vuosityöaikaa voi parhaiten soveltaa perusopetuksen puolella.

This decision was published on 10.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 09 310 86235

tarja.malmivirta@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja