Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2019

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009071
More recent handlings
Case 22. / 595 §

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2019

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2019 varsinaisiin kokouksiinsa kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupungintalolla maanantaisin klo 16 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa seuraavasti:

  • kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään 7.1.2019 ja viimeinen 24.6.2019 sillä poikkeuksella, että 18.2.2019 ja 22.4.2019 ei pidetä kokousta
  • syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 5.8.2019 ja viimeinen 16.12.2019 sillä poikkeuksella, että 2.9.2019 ja 14.10.2019 ei pidetä kokousta

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan ennen kokouskutsun lähettämistä.

Kaupunginhallituksen kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Close

This decision was published on 25.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi