Hankinta, ICT-arkkitehtuuriin liittyvä työ, Kasvatus ja koulutus toimiala

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009182
More recent handlings
§ 27
This decisionmaker is no longer active

Hankinta, ICT-arkkitehtuuriin liittyvä työ, Kasvatus ja koulutus toimiala

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö päätti hankkia kasvatuksen ja koulutuksen tietojärjestelmiin kuuluvan ICT-arkkitehtuuriin liittyvän suunnittelutyön Gofore Oyj:ltä.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallinnon tehtävänä on pitää tietojärjestelmät ajanmukaisina, kehittää niitä sekä toteuttaa kaupungin ja toimialan digitalisaatio-ohjelmaa.

Hankinta on osa asiakastietojärjestelmien kehittämiseen liittyvää työtä.

Hankinta tehdään kaupungin osaamiskeskuksen tekemän puitesopimuksen puitteissa Gofore Oyj:ltä. Asiantuntijapalvelua on arvioitu tarvittavan 48 henkilötyöpäivää. Toimitussopimuksen arvioitu kokonaishinta on enintään 35 903,04 euroa. Työ laskutetaan toteuman mukaisesti kuukausittain jälkikäteen.

This decision was published on 04.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Asko R Räsänen, ICT-hankepäällikkö, puhelin: 040 502 0500

asko.r.rasanen@hel.fi

Decisionmaker

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.