Vuokrasopimuksen irtisanominen osoitteessa Isonniitynkatu 7

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009217
More recent handlings
§ 37

Vuokrasopimuksen irtisanominen osoitteessa Isonniitynkatu 7

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti irtisanoa Sophie Mannerheimin koulun sivutoimipisteen vuokrasopimuksen osoitteessa Isonniitynkatu 7.

Päätöksen perustelut

Sophie Mannerheinin koulun sivutoimipiste on toiminut Isonniitynkatu 7:n tiloissa. Tiloissa on opetettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin erityisopetusryhmää. HUS siirtänyt ryhmän sairaalan toisiin tiloihin ja siten sivutoimipiste on tarpeeton. Vuokrasopimuksen numero 211022603. Sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta ja vuokranmaksuvelvoite päättyy 30.9.2018.

HL 51 § perusteella korjattu vuosiluku. EH 12.10.2018

Sophie Mannerheinin koulun sivutoimipiste on toiminut Isonniitynkatu 7:n tiloissa. Tiloissa on opetettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin erityisopetusryhmää. HUS siirtänyt ryhmän sairaalan toisiin tiloihin ja siten sivutoimipiste on tarpeeton. Vuokrasopimuksen numero 211022603. Sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta ja vuokranmaksuvelvoite päättyy 30.9.2019.

This decision was published on 22.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Elina Hurmekoski, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 86343

elina.hurmekoski@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja