Aamukouluasia: Katsaus suuriin väylähankkeisiin

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009246
More recent handlings
Case 3. / 571 §

Aamukouluasia: Katsaus suuriin väylähankkeisiin

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä pormestarin kolmannen esityksen kokouksen toisena asiana.

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Ulla Tapaninen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tällä hetkellä on käynnissä useita Helsingin näkökulmasta merkityksellisiä valtakunnallisia liikenneinfrahankkeita koskevia selvityksiä tai muuta valmistelua. Hankkeilla on merkitystä niin maakuntakaavan, MAL-suunnittelutyön kuin tulevan hallituskaudenkin näkökulmasta.

Merkityksellisiin hankkeisiin lukeutuvat erityisesti Tunnin juna ja Suomirata (lentorata). Lisäksi Itä-Suomessa on avattu keskustelu nopeasta ratayhteydestä (Idän pikajuna).

Tunnin junasta eli Helsingin ja Turun välisestä nopeasta ratayhteydestä on käynnissä 40 miljoonan euron suunnitteluvaihe. Suunnittelussa mukana ovat Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi sekä muun muassa Varsinais-Suomen liitto.

Suomiradasta eli Tampereen ja Helsingin välisen rataosuuden kehittämisestä on tehty useita selvityksiä muun muassa Liikenneviraston ja Uudenmaan liiton toimesta sekä selvitetty toteuttamisvaihtoehtoja myös Helsingin ja Tampereen kaupunkien yhteistyönä. Valtio on vuoden 2019 budjettiesityksessään ehdottanut noin miljoonan euron rahoitusta Tampereen ja Helsingin välisen junaratayhteyden nopeuttamista koskevan suunnittelutyön käynnistämiselle.

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi Helsingin ja Tallinnan välisestä tunneliyhteydestä valmistui keväällä 2018 FinEstLink-esiselvitys. Suomen ja Viron vastuuministeriöt laativat vuoden 2018 loppuun mennessä esityksen seuraavista toimenpiteistä. Vireillä on myös yksityinen tunnelihankkeeseen kytkeytyvä aloite.

Pormestari alustaa aiheesta kokouksessa.

Close

This decision was published on 24.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi