Avainpanteista luopuminen liikuntapalvelukokonaisuudessa

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009305
More recent handlings
§ 30

Avainpanteista luopuminen liikuntapalvelukokonaisuudessa

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päättää luopua avainpanteista, joita on tällä hetkellä taseeseen kirjattuna 9 000,40 euron arvosta.

Päätöksen perustelut

Liikuntavirastossa oli aiemmin käytäntönä, että avainpanttirahoja perittiin sekä venesatamissa että Kumpulan maauimalassa. Avainpanttikäytännöstä on kuitenkin viime vuosina luovuttu eikä pantteja ole peritty asiakkailta vuoden 2015 jälkeen. Liikuntajohtaja päättää samalla, että asiakkaita tiedotetaan mahdollisuudesta saada avainpantti takaisin Kisahallin pääkassalta avainta vastaan 30.11.2018 mennessä henkilöllisyytensä todistamalla. Lunastamattomat avainpantit kirjataan liikunnan palvelukokonaisuuden tuloiksi 30.11.2018. Asiakas säilyttää kuitenkin oikeutensa panttirahaan tämän ajankohdan jälkeenkin, mikäli hän voi todentaa olevansa siihen oikeutettu.

This decision was published on 14.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja