Tilannekatsaus, Kalasataman aluerakentamisprojekti

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009534
More recent handlings
Case 4. / 43 §

Tilannekatsaus, Kalasataman aluerakentamisprojekti

Economic Development Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi Kalasataman aluerakentamisprojektin tilannekatsauksen sekä suositti seuraavaa:

  • Alueen jatkokehittämisessä hyödynnetään asuntotuotannon lisäksi täysimääräisesti yritystoiminnan sijoittumismahdollisuudet alueelle.
  • Kalasatamaa kehitetään edelleen älykkään kaupunkirakentamisen mallialueena.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Hannu Asikainen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kalasataman rakentaminen alkoi vuonna 2009. Tällä hetkellä alueella asuu yli 3000 ihmistä, ja jo parin vuoden päästä asukasmäärä tulee tuplaantumaan. Kalasataman valmistuessa 2030-luvun lopulla alue tarjoaa kodin noin 25 000 asukkaalle ja alueelle sijoittuu yli 10 000 työpaikkaa.

Kaupunki investoi Kalasatamaan 30 vuoden aikana noin 700 miljoonaa euroa. Yksityiset investoinnit alueelle ovat lähes kymmenkertaiset kaupungin investointeihin verrattuna.

Kauppakeskus Redin rakentamisen käynnistyminen uudelleen keväällä 2015 vaikutti Kalasatamaan positiivisesti, ja käynnisti muita merkittäviä toimitilarakentamishankkeita alueella. Alueelle sijoittuu vuoden 2020 loppuun mennessä yli 6 000 uutta työpaikkaa. Kalasatamassa on vapaana useita tontteja, jotka mahdollistavat uutta toimitilarakentamista yhteensä noin 70 000 k-m2. Kauppakeskus Redin lisäksi Kalasataman asuinrakennusten kivijalkoihin on tulossa liiketilaa.

Kaupungin strategissa vuosille 2013-2016 todettiin, että ”Kalasatamasta kehitetään älykkään kaupunkirakentamisen mallialue”. Strategian mukaisesti kaupunki käynnisti Fiksu Kalasatama -hankkeen. Hanke on vuosien 2015 – 2018 aikana rahoittanut yhteensä 16 pilottihanketta ja mahdollistanut siten uuden liiketoiminnan testauksen ja kehittämisen.

Kaupunkistrategiassa 2017-2021 todetaan, että ”Suvilahden alueen kehittäminen kansainvälisesti erottuvaksi pysyväksi tapahtuma-alueeksi selvitetään”. Tavoitteena on luoda toiminnallisesti joustava ja tilallisesti monimuotoinen kokonaisuus, jossa tapahtumat ja jatkuva toiminta kohtaavat. Asuinrakentamisen edetessä alueella on tärkeää varmistaa, että edellytykset eri kokoisten tapahtumien järjestämiselle Suvilahdessa säilyvät myös jatkossa.

Kalasataman hotellitonttien kysynnän odotetaan kasvavan. Korkeasaaren läheisyys sekä Kruunusiltojen ja Kalasataman raitiotieyhteyksien valmistuminen 2020-luvun puolivälissä lisäävät Sompasaaren hotellitontin houkuttelevuutta. Hotellitontteja on myös Redin vieressä Kalasataman metroaseman läheisyydessä.

Sompasaaren on kaavoitettu tontteja toimisto- ja ravintolalaivoja varten, joiden varaamiseksi on tarkoitus käynnistää hakumenettely vuonna 2019. Toimisto- ja ravintolalaivat tukevat kaupunkistrategiassa esitettyä tavoitetta Helsingin merellisyyden hyödyntämisestä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak muutti Kalasataman pohjoisosaan Kyläsaareen tammikuussa 2016. Diakilla on 1600 opiskelijaa. Vuoden 2019 alussa Kyläsaareen valmistuu Arcada-ammattikorkeakoulun liikuntahalli ja opiskelija-asuntoja. Kalasatamassa ja Arabianrannassa opiskelee yhteensä noin 4 000 opiskelijaa.

Close

This decision was published on 03.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Vs. elinkeinojohtaja
Santtu von Bruun

Ask for more info

Hannu Asikainen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 79787

hannu.asikainen@hel.fi